Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Maraton psaní dopisů (Write for Rights)

12. prosince 2023

Letos se naše škola poprvé zapojila do celosvětové akce Maraton psaní dopisů (anglicky Write for rights), kterou už 10 let pořádá organizace Amnesty International. Akce probíhá každoročně v období mezi listopadem a prosincem, ideálně tedy okolo 10. prosince, neboť to je Mezinárodní den lidských práv.

Amnesty International je totiž nezisková organizace, která usiluje o dodržování lidských práv po celém světě a monitoruje různé případy jejich porušování. Na to pak upozorňuje a formou petic či jiných aktivit se snaží jejich porušování napravit. V 70. letech kupříkladu bojovala i za propuštění disidenta a budoucího československého, resp. českého prezidenta Václava Havla.

Mám teď větší přehled, co se ve světě vlastně děje. Zajímavé mi přišly všechny příběhy, ale Polsko mi přišlo nejvíce zajímavé, protože v podstatě nechápu, že zakázali ty potraty, protože když je ty ženy budou dělat nelegálně, tak je možnost, že umře i ta žena, zato kdyby byly ty potraty povoleny, tak by umřel „jen“ ten plod.

– Ema Papoušková 

Maraton psaní dopisů je pouze jednou z akcí, jak můžou i ostatní lidé, dospělí či studenti, přispět ke změně a přepsat něčí osud. Amnesty International totiž každoročně vybírá několik případů nespravedlivě vězněných a odsouzených (tzv. vězňů svědomí) a požaduje jejich propuštění. Letos se ve výčtu případů objevily i takové příběhy, které nekončily za mřížemi, ale jednoduše upozorňovaly na současné globální problémy lidstva – např. na probíhající a doposud nezastavitelnou klimatickou změnu.

Jelikož jsem tuto organizaci předtím vůbec neznala, tak jsem moc ráda, že jsem měla možnost pomoct lidem i tímhle způsobem. Děkuji za tuto možnost. Nejzajímavější byl nejspíše příběh Ahmeda Mansoora, je mi ho líto a nedokážu si představit, jaké to pro něj muselo být.

– Aneta Bidelnicová 

Smyslem Maratonu psaní dopisů je napsat ručně dopis, který má v dnešním digitálním světě ohromný význam – a zvláště, jsou-li ho tisíce, ba dokonce statisíce. Dopis je adresován odpovědným osobám (vládě, premiérovi, prezidentovi, králi, státnímu zástupci apod.), které mohou situaci ze své pozice změnit, anebo může člověk napsat osobě, které se případ týká, a vyjádřit jí podporu.

Dopisy už mnoha lidem skutečně změnily život (viz více zde).

Maraton psaní dopisů mi přinesl to, že si více vážím podmínek naší země. A určitě se do této akce zapojím i příště. Nejzajímavější mi připadal příběh Ahmeda, protože ho nechali žít v opravdu nelidských podmínkách, a myslím, že nemá vůbec za takovou věc jít do vězení.

– Michaela Rašková

A protože je problematika lidských práv i globálních problémů důležitá, uspořádali jsme tuto akci i letos ve škole, abychom více poznali svět kolem nás. Dopisy psali žáci 8. a 9. ročníků v hodinách anglického jazyka.

Prvně jsme se s jednotlivými případy seznámili, probrali jsme situaci dané země a životní situaci dané osoby. Narazili jsme i na kontroverzní témata, na která jsme měli odlišné názory. Každý se pak mohl sám rozhodnout, koho chce vlastně podpořit. Někteří žáci psali dopisy dle vzorů, jiní se pustili do psaní dopisů vlastních. Někdo napsal pouze jeden dopis, jiní se nedokázali rozhodnout.

Tato akce mi osobně dala vhled do těžké životní situace.

– Antonín Švec

Žáky však nejvíce zasáhl příběh Ahmeda Mansoora, který byl uvězněn v roce 2017 za pokojné kritizování vlády Spojených arabských emirátů. Ve vězení žije v těžkých podmínkách – bez vody, zubního kartáčku, postele. Má zakázané návštěvy a nesmí mluvit ani s ostatním vězni. Není až tak překvapivé, že jim zároveň případal důležitý případ z Austrálie, který souvisí s probíhající klimatickou změnou, což je pro současnou mladou generaci Z opravdu zásadní téma. Nejvíce slov podpory pak adresovaly především dívky Justyně Wydrzyńské, jež bojuje za bezpečné potraty v Polsku.

Nejzajímavější příběh mi připadal příběh Idrise Arsamikova, protože jsem nevěděl, že [v Rusku] trestají lidi za jejich orientace.

– Petr Cibulka

A pokud někoho žádný případ nezaujal, alespoň zjistil, jak by se správně měl psát formální dopis v angličtině a naučil se užitečné fráze.

Nicméně akce měla u většiny žáků úspěch a už teď se těší, že se příští rok znovu zúčastníme. Většině z nich totiž přineslo napsání dopisu dobrý pocit, že někomu pomohli. Někteří žáci si zase uvědomili, jaké máme vlastně štěstí, když žijeme ve svobodné a demokratické zemi, a jiní už s napětím očekávají dobré zprávy, že jejich dopis skutečně pomohl něco změnit.

„Mám z toho dobrý pocit, že jsem jim mohl trošku pomoct.

– Aleš Janíček 

Celkem jsme napsali dopisů:
Případy Počet dopisů odpovědné osobě (prezident, premiér…) Počet dopisů na podporu dané osobě/osobám  Celkem
Austrálie – Uncle Paul and Uncle Pabai 24 11 35
Polsko – Justyna Wydrzyńská 13 22 35
Spojené arabské emiráty – Ahmed Mansoor 24 2 26
Myanmar – Maung Sawyeddollah 12 2 14
Rusko – Idris Arsamikov 14 14
Tunisko – Chaima Issa 8 1 9
Celkem

133

Mgr. Tereza Musilová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti