Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Mikulášská nadílka 5. prosince 2023

6. prosince 2023

Začátek prosince nám všem nezlepšuje pouze bohatá sněhová nadílka, ale také nadílka mikulášská.

Letos jsme totiž díky spolupráci školního parlamentu a 9. ročníků úspěšně obnovili oblíbenou českou vánoční tradici. Dne 5. prosince 2023 se tedy do naší školy vydal Mikuláš spolu se svými anděly a několika čerty, aby mnoha žákům přinesl radost.

Každá třída z 1. stupně6. ročníků návštěvu Mikuláše s napětím očekávala. Žáci se na setkání s tímto mužem, který obdarovával chudé a který každý rok přináší i hodným dětem plno dobrot, moc těšili. Někteří se možná dokonce příjemně báli, netušíc, co je vlastně čeká.

Naštěstí měl Mikuláš letos s sebou poměrně poklidné čerty a opravdu mnoho andělů, jež mohli bázlivé žáky utěšit.

Při každé návštěvě třídy Mikuláš pochválil snaživé a pracovité žáky, a naopak káral ty, kteří se během letošního roku nechovali tak, jak by měli. Udělil jim i proto několik rad, jak by mohli své chování vylepšit. Andělé pak všem žákům rozdali sladké bonbóny, avšak těm, které čert Barnabáš našel v Knize hříchů, je dali pouze za básničku či písničku a pod příslibem, že se v následujícím roce polepší.

Snad Mikuláš díky své autoritě na mnoho žáků zapůsobil. Andělé vnesli do školy příjemnou atmosféru lásky a radosti. Přítomnost čertů byla sice trochu zlověstná, ale nechyběly ani jejich vtipné hlášky či drobné žerty. Nálada se na školních chodbách a v učebnách proto nesla v dobrém a veselém duchu.

Věříme, že obnovení této české tradice vneslo do naší školní komunity pozitivní energii a dobrou náladu a posílilo pouto mezi žáky a pedagogy.

Těšíme se proto na další roky, kdy v této tradici budeme opět pokračovat, protože díky tomu můžeme všichni naplno nasát předvánoční atmosféru a získat nezapomenutelné zážitky.

Přejeme všem veselé a klidné prožití vánočního období a spoustu radosti z blížících se svátků.

Za školní parlament

Mgr. Tereza Musilová a Mgr. Tereza Charvátová (fotografie)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti