Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Moje cesta na svět

15. května 2022

V pátém ročníku proběhla 3. 5. 2022 dvouhodinová beseda.

V první části lekce se žáci přiměřeně věku seznámili s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhal interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání, dát dětem bezpečný prostor pro kladení otázek a pomoci jim zorientovat se v této problematice úměrné věku.

Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti