Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Návštěva partnerské školy v Pasově

20. října 2018

Jednou z priorit ZŠ TGM je podpora výuky cizích jazyků. Protože u nás vyučujeme od sedmé třídy němčinu jako druhý cizí jazyk, chceme dětem možnosti uplatnění němčiny co nejvíce přiblížit. Letos v červnu jsme poprvé navštívili naši rakouskou partnerskou školu ve Wartbergu ob der Aist, s kterou spolupracuje 3. A pod vedením Zlaty Petříkové a spolupráce se dále rozšiřuje i na další třídy prvního stupně. Děti z Rakouska nás navštíví na přelomu března a dubna příštího roku.

Naše následná aktivita směřovala k vyhledání partnerské školy pro žáky na druhém stupni.  

V pátek 19. října tedy navštívila delegace ze ZŠ T. G. Masaryka Grung- und Mittelschule St. Nikola Passau, aby zástupci obou stran položili základ budoucí spolupráce.

Obě školy mají dlouholetou historii, obě se nachází v centru svých měst, mají dokonce stejný počet tříd a přibližně stejný počet žáků. A jak ze setkání vyplynulo i spoustu společných problémů.

Učitelé z TéGéeMky navštívili budovu Mittelschule, kterou navštěvují žáci 5. – 9. tříd. Paní Inge Müller zajistila prohlídku celé školy a bylo se nač dívat. St. Nikola Schule se podařilo realizovat nástavbu, která zajistila zvýšení kapacity tříd a vybudování nového kongresového sálu, který je využíván k prezentaci akcí a projektů pro žáky i veřejnost. Zajímavá byla rovněž koncepce některých tříd, kdy zadní část byla oddělená prosklenou stěnou. Tato třída ve třídě má zajímavou funkcionalitu. Žáci ji využívají o přestávkách, v hodinách zde může skupina pracovat odděleně a nerušeně při zachování vizuálního kontaktu. Může zde samostatně pracovat i žák, který “zrovna nemá svůj den“. A co bylo naprosto skvělé, že v jedné této místnosti byl i rotoped, což umožňovalo aktivním dětem s nedostatkem pohybu “upouštět páru“ a přitom nerušit ostatní.

Plánovaná spolupráce by měla probíhat v několika rovinách. Vzájemné návštěvy celých tříd, kdy by hostitel připravil jednodenní projekt, na kterém by spolupracovaly smíšené skupiny z obou zemí. Další možností, která se nabízí, jsou výměnné pobyty žáků. Češi mají zájem na tom, aby žáci, kteří se do výměny zapojí, strávili čas s němčinou v autentickém prostředí školy a hostitelské rodině. Německá strana se velmi zajímala o naši kulturu a způsob výuky v naší škole, které by se žáci z Německa rovněž účastnili.

Společný projekt bude představen v německém Freyungu již příští úterý 23. října na akci Perspektiva 2018. Dohodnutá už je i návštěva pasovských kolegů na naší škole a to v pátek 16. listopadu 2018.

Díky velkému entuziasmu Thomase Sterna je v jednání už i vystoupení hudebního kroužku z pasovské školy na Vánoční besídce ZŠ TGM, která se bude konat 18. prosince v tělocvičně. 

Máme se tedy nač těšit.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti