Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Nečekaná těhotenství

30. května 2023

V devátých ročnících proběhl preventivní program Nečekaná těhotenství. Realizace programu proběhla ve dvou setkáních po dvou vyučovacích hodinách.

Program byl zaměřen na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směřovala k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů a apelovala na žáky, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.

Lektorka využívala metody prožitkové výuky s důrazem na interakci žáků s jejich zpětnou vazbou (hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojicích).

Cíle lekce

Mgr. Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti