Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Nelátkové závislosti

5. června 2022

V 7. ročnících proběhl workshop Nelátkové závislosti. Program vedla lektorka Iva Sonnebergerová z CPDM Český Krumlov.

Formou diskusí a sondou do života člověka program popisoval problematiku závislostí. Na různých příkladech z běžného života ukazoval žákům možná rizika spojená se závislostním chováním a nabízel různé možnosti, jak takové jednání ovlivňovat. Na co si dát pozor a jak případně vyhledat pomoc, či pomoci někomu závislostí ohroženému.

Po úvodní diskuzi skupiny žáků samostatně vypracovávaly informace o druzích závislostí, prezentovaly je ostatním. Lektorkou byly informace doplněny a upřesněny. Při workshopu byly použity herní prvky.

Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti