Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

4. setkání (25. 10. 2019)

V pátek 25.10.2019 přijeli do naší školy žáci partnerské školy z Pasova. Prohlédli si školu, v tělocvičně se podívali na divadelní představení o T. G. Masarykovi a zajímavé kouzelnické vystoupení žáků 7.B. Po obědě si společně s kamarády, se kterými se poznali v Pasově v červnu, prohlédli město. Na závěr návštěvy se účastnili vystoupení dětí u pomníku T. G. Masaryka a slavnostního předání opravené budovy naší školy.

3. setkání (6. 6. 2019)

Dne 6. června 2019 proběhlo 3. setkání s naší partnerskou školou Grund- und Mittelschule St. Nikola Passau, poprvé jsme vyrazili do Pasova s našimi žáky 7. ročníků. Výlet se nám všem moc líbil, na uvítanou nám pasovští žáci zahráli malý rockový koncert, prohlédli jsme si jejich budovu školy, přijali jsme i pozvání na oběd do jejich školní jídelny. Na závěr pro nás připravili žáci a učitelé z Pasova prohlídku města, kterou realizovali v malých skupinkách s výkladem v anglickém jazyce.  Během výletu se čeští žáci seznámili s německými žáky stejné věkové kategorie a někteří si předali na sebe kontakt.

 

 

2. setkání (16. 11. 2018)

V pátek 16. listopadu 2018 navštívily čtyři učitelky z Pasova naši školu v Českém Krumlově. Prohlédly si budovu školy, podívaly se do některých kmenových učeben, prohlédly si tělocvičnu, učebnu informatiky, přírodopisu a jazykovou učebnu, ve které se jim líbil náš sluchátkový audiosystém. Ukázali jsme jim, jak to u nás chodí, velmi je zaujal náš online systém Bakaláři a školní online pokladna.

Na setkání se nám podařilo naplánovat další návštěvu, která proběhne v červnu 2019 v Pasově a na které se skupina našich vybraných žáků seznámí s žáky z Pasova.

 

 

1. setkání (19.10.2018)

První setkání s naší partnerskou školou proběhlo 19.10.2018 v Pasově. Učitelé němčiny z naší školy se seznámili s německými kolegy, ti jim na setkání ukázali svou budovu školy a jak to u nich chodí. Naše škola a škola v Pasově jsou si dost podobné, nacházejí se v centru města, sídlí v historické budově a mají zhruba stejný počet tříd a žáků.

Na schůzce byla domluvena spolupráce mezi školami. Hlavním cílem je, aby žáci poznávali kulturu a odlišnosti jiné země, zdokonalovali své jazykové znalosti a vytvářeli si přátelství s žáky z jiné země.  Celý projekt je určen pro české žáky 7. – 9. ročníků z naší školy, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, a pro pasovské žáky stejné věkové kategorie.

Na závěr tohoto příjemného výletu bylo domluveno další česko-německé setkání, pasovští kolegové tentokrát navštíví naši školu v Českém Krumlově.

Odkaz na školu Grund- und Mittelschule St. Nikola Passau (Německo)

Základní škola T. G. Masaryka © 2021 | Prohlášení o přístupnosti

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.