Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Píšeme do Pasova (červen 2021)

 

V květnu nám udělaly velkou radost dopisy od německých žáků z partnerské školy v Pasově, proto se naši sedmáci rozhodli jim ještě jednou napsat.

Pasovští žáci neměli možnost navštívit naši školu naživo, a tak jsme je chtěli s naší školou trochu seznámit. K fotografiím jsme přidali pár vlastních obrázků a pokusili se německy napsat několik jednoduchých vět o tom, co se ve škole učíme, jaké máme školní předměty, jaké cizí jazyky se u nás vyučují, v kolik hodin nám končí vyučování apod.

Naše práce si můžete prohlédnout zde:

 

 

Dopisy z Pasova (květen 2021)

Na začátku jara posílali naši žáci 7. tříd seznamovací dopisy do Pasova, nyní nám dorazily od německých žáků odpovědi.

V dopisech jsme zjistili, že žáci v Německu mají podobné zájmy jako naši žáci, navíc mají v současnosti s námi společný sen, a to vrátit se zpět do školy natrvalo.

Moc se nám líbily i dopisy psané v češtině. Český jazyk považujeme za velmi těžký a obdivujeme žáky, kteří se ho začali učit.

 

Dopisy nám udělaly velkou radost. Je vidět, že učit se němčinu má smysl a motivuje nás to prohlubovat naše znalosti, abychom si toho mohli říct více.

Spolupráce v době koronaviru (jaro 2021)

Již přes rok není kvůli pandemické situaci možné navštěvovat se s naší partnerskou školou Grund- und Mittelschule St. Nikola v Pasově. Snažíme se spolupracovat dále, s vedením školy jsme stále v kontaktu a dopisujeme si. I v Německu dlouhodobě zápasí školy s distanční výukou, nyní zavádějí postupný návrat do škol s testováním žáků. 

Aby si mohli i naši žáci trochu procvičit své jazykové znalosti, rozhodli se, že do Pasova také napíší. Do psaní se zapojila většina žáků 7. tříd a na to, že se žáci učí německy teprve pár měsíců, navíc při ztížené distanční výuce, je nutno dodat, že se jim dopisy velmi povedly. 

V Pasově dopisy našich žáků přijalo vedení školy s nadšením a přislíbilo nám, že nám jejich žáci také něco napíší. Někteří němečtí žáci se prý dokonce začali učit i česky. Budeme se těšit na jejich odpověď. 

Doufáme, že se situace zlepší, vrátíme se brzy do školy a že budeme mít možnost do Pasova se jednou podívat a seznámit se s německými žáky naživo.

 

 

 

4. setkání (25. 10. 2019)

V pátek 25.10.2019 přijeli do naší školy žáci partnerské školy z Pasova. Prohlédli si školu, v tělocvičně se podívali na divadelní představení o T. G. Masarykovi a zajímavé kouzelnické vystoupení žáků 7.B. Po obědě si společně s kamarády, se kterými se poznali v Pasově v červnu, prohlédli město. Na závěr návštěvy se účastnili vystoupení dětí u pomníku T. G. Masaryka a slavnostního předání opravené budovy naší školy.

3. setkání (6. 6. 2019)

Dne 6. června 2019 proběhlo 3. setkání s naší partnerskou školou Grund- und Mittelschule St. Nikola Passau, poprvé jsme vyrazili do Pasova s našimi žáky 7. ročníků. Výlet se nám všem moc líbil, na uvítanou nám pasovští žáci zahráli malý rockový koncert, prohlédli jsme si jejich budovu školy, přijali jsme i pozvání na oběd do jejich školní jídelny. Na závěr pro nás připravili žáci a učitelé z Pasova prohlídku města, kterou realizovali v malých skupinkách s výkladem v anglickém jazyce.  Během výletu se čeští žáci seznámili s německými žáky stejné věkové kategorie a někteří si předali na sebe kontakt.

 

 

2. setkání (16. 11. 2018)

V pátek 16. listopadu 2018 navštívily čtyři učitelky z Pasova naši školu v Českém Krumlově. Prohlédly si budovu školy, podívaly se do některých kmenových učeben, prohlédly si tělocvičnu, učebnu informatiky, přírodopisu a jazykovou učebnu, ve které se jim líbil náš sluchátkový audiosystém. Ukázali jsme jim, jak to u nás chodí, velmi je zaujal náš online systém Bakaláři a školní online pokladna.

Na setkání se nám podařilo naplánovat další návštěvu, která proběhne v červnu 2019 v Pasově a na které se skupina našich vybraných žáků seznámí s žáky z Pasova.

 

 

1. setkání (19. 10. 2018)

První setkání s naší partnerskou školou proběhlo 19.10.2018 v Pasově. Učitelé němčiny z naší školy se seznámili s německými kolegy, ti jim na setkání ukázali svou budovu školy a jak to u nich chodí. Naše škola a škola v Pasově jsou si dost podobné, nacházejí se v centru města, sídlí v historické budově a mají zhruba stejný počet tříd a žáků.

Na schůzce byla domluvena spolupráce mezi školami. Hlavním cílem je, aby žáci poznávali kulturu a odlišnosti jiné země, zdokonalovali své jazykové znalosti a vytvářeli si přátelství s žáky z jiné země.  Celý projekt je určen pro české žáky 7. – 9. ročníků z naší školy, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk, a pro pasovské žáky stejné věkové kategorie.

Na závěr tohoto příjemného výletu bylo domluveno další česko-německé setkání, pasovští kolegové tentokrát navštíví naši školu v Českém Krumlově.

Odkaz na školu Grund- und Mittelschule St. Nikola Passau (Německo)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti