Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Plavecký výcvik

3. prosince 2021

Ve čtvrtek 25. listopadu zahájili žáci tříd 3. A, 4. A a 4. B plavecký výcvik. Na začátku první lekce se všichni seznámili s pravidly, která musí v plaveckém bazénu dodržovat. Následovalo první vkročení do vody a rozřazení do skupinek. Pak už mohl začít samotný plavecký výcvik, kterého se žáci budou účastnit každý čtvrtek až do 10. února.

Zapsala Tereza Šimečková, třídní učitelka 4. A

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti