Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Preventivní besedy na škole

27. listopadu 2022

V minulých dnech proběhlo na naší škole hned několik besed s tématikou prevence rizikového chování. Nejprve nás navštívil pan Pavel Pípal z Městské policie v ČK. S žáky 6. ročníků pohovořil na téma ZÁVISLOSTI – škodlivost kouření.

Již několikátým rokem spolupracujeme s kap. Bc. Liborem Piksou (Policie ČR). Se žáky 7. a 8. ročníků strávil dvě celá dopoledne. Jeho témata se týkala problematiky bezpečného internetu, duševního zdraví a plagiátorství. Témata byla skutečně zajímavá a pan Piksa velmi ochotně odpovídal na dotazy žáků.

Dále také proběhla v 6. ročnících přednáška na téma DOSPÍVÁNÍ. Žáci byli seznámeni s ženskými a mužskými pohlavními orgány. Lektorka poutavou formou se žáky probrala, k jakým tělesným změnám v době dospívání u chlapců a dívek dochází. Zmínila také správné hygienické návyky a vhodnou životosprávu. U žáků téma vyvolalo řadu dotazů.

Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti