Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Preventivní besedy v 7. ročnících

30. května 2023

V sedmých ročnících proběhla beseda na témata spojená s užíváním návykových látek. Besedu vedli lektoři z pracoviště Streetwork Český Krumlov.

Obsah besedy:

Dále se v sedmých ročnících uskutečnila beseda na téma Poruchy příjmu potravy. Beseda byla zaměřena na téma vzniku, rozvoje, rizik a dopadů známých poruch příjmu potravy – mentální anorexie, bulimie, záchvatové přejídání.

Mgr. Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti