Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Primární prevence

29. května 2019

V minulých dnech na naší škole proběhlo několik besed s tématikou prevence rizikového chování. Deváté ročníky navštívila lektorka Petra Egnerová z Národní iniciativy pro život s tématem Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí. Záměrem programu bylo inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, předčasné mateřství a rodičovství.

Již několik let spolupracujeme s kap. Bc. Liborem Piksou. Se žáky 2. stupně (7. – 9. ročníky) strávil dvě celá dopoledne. Jeho témata se týkala problematiky kyberšikany, plagiátorství a finanční gramotnosti.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti