Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Seznámení s projektem

Projekt Celá škola čte je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím moderních technologií. Existuje řada edukačních a na prevenci čtenářských obtíží zaměřených programů. V naší škole jsme se však rozhodli využít moderní technologie pro podporu oblasti, kterou jsme doposud byli zvyklí rozvíjet spíše klasickým způsobem, pomocí tužky a papíru. Každá třída má svou čtenářskou nástěnku vytvořenou v aplikaci Padlet, do které žáci po celý rok zapisují přečtené knihy pomocí příspěvků.

Výsledky

Projekt „Celá škola čte“ je tento školní rok u konce.

Konečné výsledky si můžete prohlédnout zde.

 

Vítězové:

 • Kategorie – Čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová ze třídy 4. A
 • Kategorie – Čtenář(ka) 2. stupně: Lea Maurerová ze třídy 8. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: Třída 3. A

 

Zajímavá čísla:

 • 202 333 – Celkový počet stran přečtených žáky během projektu.
 • 1 124 – Celkový počet knih přečtených žáky během projektu.
 • 23 388 – Tolik stran přečetli žáci vítězné třídy 3. A.
 • 204 – Tolik knih přečetli žáci vítězné třídy 3. A.

 

Cíle projektu

 • Vzbudit u žáků zájem o literaturu a rozvíjet u nich kladný postoj ke čtenářství.
 • Motivovat žáky k práci s textem nejen v rámci vyučování, ale také během jejich volného času, a to prostřednictvím moderních technologií v technicky zajímavém prostředí aplikace Padlet.
 • Rozvíjet u žáků mimo jiné složku čtenářské gramotnosti týkající se sdílení – vyjadřování svých bezprostředních reakcí na četbu, sdílení svých prožitků, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři
 • Podpořit vzájemné doporučování četby, zejména mezi vrstevníky, což bývá hlavní faktor při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec.

Pravidla projektu

 • Na nástěnky se přidávají knihy přečtené od 1. září 2019.
 • V projektu se počítají pouze beletristické knihy (tzn. mají děj a postavy). Nepočítají se knihy naučné (např. encyklopedie) ani sbírky básní.
 • V projektu se počítají komiksy a audioknihy – Příspěvek musí splňovat obecná kritéria.
 • 1. ročník tvoří speciální kategorii, které je uznávána i poezie.
 • Počet stran se určuje podle tištěné verze knihy. Pokud žák čte knihu v elektronické podobě, určí se počet stránek například podle seznamu knih na webových stránkách databazeknih.cz.
 • Obsahuje-li příspěvek žáka pravopisné či jiné chyby, před schválením příspěvku vyzve žáka k opravě. Až po nápravě učitel daný příspěvek schválí.
 • Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází, následujícím způsobem:
 • 1. ročník – počet stran = počet bodů
 • 2. ročník – počet stran: 2 = počet bodů
 • 3. ročník – počet stran: 3 = počet bodů
 • 4. ročník – počet stran: 4 = počet bodů
 • 5. ročník – počet stran: 5 = počet bodů
 • 6. ročník – počet stran: 6 = počet bodů
 • 7. ročník – počet stran: 7 = počet bodů
 • 8. ročník – počet stran: 8 = počet bodů
 • 9. ročník – počet stran: 9 = počet bodů

Příklad převodu stran na body:

Žák 3. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 95 stran

 • 95:3=31,666 ≐32 Žák obdrží 32 bodů

Žák 8. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 243 stran

 • 243:8=30,375 ≐ 30 Žák obdrží 30 bodů
 • Pokud se prokáže, že žák na nástěnku zapsal knihu, kterou nečetl, učitel tuto knihu smaže z nástěnky a oznámí podvod koordinátorce projektu. Ta následně dané třídě odečte 40 bodů

Ceny pro vítěze

 • Největší čtenář 1. stupně – Poukaz v hodnotě 1500 Kč do vybraného obchodu
 • Největší čtenář 2. stupně – Poukaz v hodnotě 1500 Kč do vybraného obchodu
 • Čtenářská třída roku si vybírá zážitek z následujících 5 možností:
  1. Zážitkový park Zeměráj
  2. Park Mirakulum
  3. Techmania Science Center v Plzni
  4. Funspace České Budějovice
  5. Paintball v Adventure Park v Černé v Pošumaví

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.