Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Seznámení s projektem

Projekt Celá škola čte je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím moderních technologií. Existuje řada edukačních a na prevenci čtenářských obtíží zaměřených programů. V naší škole jsme se však rozhodli využít moderní technologie pro podporu oblasti, kterou jsme doposud byli zvyklí rozvíjet spíše klasickým způsobem, pomocí tužky a papíru. Každá třída má svou čtenářskou nástěnku vytvořenou v aplikaci Padlet, do které žáci po celý rok zapisují přečtené knihy pomocí příspěvků.

Důležité odkazy

 • Průběžné skóre celé školy
Odkaz na nástěnku Průběžné skóre třídy
 1. A Nástěnka
2. A Nástěnka
2. B Nástěnka
3. A Nástěnka
4. A Nástěnka
4. B Nástěnka
5. A Nástěnka
6. A Nástěnka
6. B Nástěnka
6. C Nástěnka
7. A Nástěnka
7. B Nástěnka
7. C Nástěnka
8. A Nástěnka
8. B Nástěnka
9. A Nástěnka
9. B Nástěnka

Cíle projektu

 • Vzbudit u žáků zájem o literaturu a rozvíjet u nich kladný postoj ke čtenářství.
 • Motivovat žáky k práci s textem nejen v rámci vyučování, ale také během jejich volného času, a to prostřednictvím moderních technologií v technicky zajímavém prostředí aplikace Padlet.
 • Rozvíjet u žáků mimo jiné složku čtenářské gramotnosti týkající se sdílení – vyjadřování svých bezprostředních reakcí na četbu, sdílení svých prožitků, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři
 • Podpořit vzájemné doporučování četby, zejména mezi vrstevníky, což bývá hlavní faktor při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec.

Pravidla projektu

 • Počet stran se určuje podle tištěné verze knihy. Pokud žák čte knihu v elektronické podobě, určí se počet stránek například podle seznamu knih na webových stránkách databazeknih.cz.
 • Obsahuje-li příspěvek žáka pravopisné či jiné chyby, před schválením příspěvku vyzve žáka k opravě. Až po nápravě učitel daný příspěvek schválí.
 • Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází, následujícím způsobem:
 • 1. ročník – počet stran = počet bodů
 • 2. ročník – počet stran: 2 = počet bodů
 • 3. ročník – počet stran: 3 = počet bodů
 • 4. ročník – počet stran: 4 = počet bodů
 • 5. ročník – počet stran: 5 = počet bodů
 • 6. ročník – počet stran: 6 = počet bodů
 • 7. ročník – počet stran: 7 = počet bodů
 • 8. ročník – počet stran: 8 = počet bodů
 • 9. ročník – počet stran: 9 = počet bodů

Příklad převodu stran na body:

Žák 3. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 95 stran

 • 95:3=31,666 ≐32 Žák obdrží 32 bodů

Žák 8. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 243 stran

 • 243:8=30,375 ≐ 30 Žák obdrží 30 bodů
 • Pokud se prokáže, že žák na nástěnku zapsal knihu, kterou nečetl, učitel tuto knihu smaže z nástěnky a oznámí podvod koordinátorce projektu. Ta následně dané třídě odečte 40 bodů

Ceny pro vítěze

 • Největší čtenář 1. stupně – Poukaz v hodnotě 1500 Kč do vybraného obchodu
 • Největší čtenář 2. stupně – Poukaz v hodnotě 1500 Kč do vybraného obchodu
 • Čtenářská třída roku si vybírá zážitek z následujících 5 možností:
  1. Zážitkový park Zeměráj
  2. Park Mirakulum
  3. Techmania Science Center v Plzni
  4. Funspace České Budějovice
  5. Paintball v Adventure Park v Černé v Pošumaví

Základní škola T. G. Masaryka © 2019

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.