Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Pár slov o projektu

Ve školním roce 2023/2024 začíná již 5. ročníku úspěšného projektu „Celá škola čte“, který je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti prostřednictvím moderních technologií.

Existuje řada edukačních a na prevenci čtenářských obtíží zaměřených programů. V naší škole jsme se rozhodli využít moderní technologie pro podporu oblasti, kterou jsme doposud byli zvyklí rozvíjet spíše klasickým způsobem, pomocí tužky a papíru.

Každá třída má svou čtenářskou nástěnku vytvořenou v aplikaci Padlet, do které žáci po celý rok zapisují přečtené knihy pomocí příspěvků.

 • 1. a 2. stupeň bude v tomto školním roce soutěžit odděleně.
 • Na 2. stupni se potom budou počty stránek vždy dělit stejným koeficientem, číslem 6.
 • V platnosti zůstávají bonusové body za fotky, které se budou týkat buď názvu knihy nebo jejího příběhu  📷📚.

Průběžné výsledky a nástěnky tříd

Průběžné výsledky

Na další výsledky jste si museli trochu déle počkat, ale stálo to za to. Prohlédnout si je můžete také v přehledném grafu. Další výsledky budou až finální v červnu, jako každoročně, aby napětí a očekávání bylo co největší 😉

Vaše knižní koordinátorka Tereza Šimečková 😉

Nástěnky tříd

Třída odkaz na nástěnku Počet bodů
1. A Nástěnka třídy 0
1. B Nástěnka třídy 2821
2. A Nástěnka třídy 8128
2. B Nástěnka třídy 3101
3. A Nástěnka třídy 2541
4. A Nástěnka třídy 3276
5. A Nástěnka třídy 1390
6. A Nástěnka třídy 3036
6. B Nástěnka třídy 2383
6. C Nástěnka třídy 2635
7. A Nástěnka třídy 335
7. B Nástěnka třídy 1891
8. A Nástěnka třídy 5005
8. B Nástěnka třídy 1742
8. C Nástěnka třídy 2777
9. A Nástěnka třídy 0
9. B Nástěnka třídy 9633
9. C Nástěnka třídy 6436

Speciální úkoly

Každý příspěvek na nástěnce by měl obsahovat tzv. speciální úkol. Ten vybírá buď učitel anebo je volba ponechána na samotných žácích. Příklady speciálních úkolů rozdělených podle 1. a 2. stupně najdete níže.

 1. stupeň

 • Jak se jmenuje hlavní postava knihy a kde se příběh odehrává?
 • Proč tě knížka baví?
 • Co tě v knize rozesmálo?
 • Jaký bys dal(a) dárek hlavní postavě a proč?
 • Které postavě bys svěřil(a) své tajemství a proč?
 • Kterou postavu by sis vybral(a) jako kamaráda a proč?
 • Máš něco podobného s nějakou postavou z knihy?
 • Líbily se ti ilustrace v knize? Jaké nejvíce a proč?

 

 2. stupeň

 • Připomíná ti některá z postav lidi, které znáš? Čím?
 • Jaké jsou vztahy mezi postavami? (kdo koho nesnáší, miluje…)
 • V čem se odlišuješ od hlavní postavy a v čem se jí podobáš?
 • Uvažuj o tom, z čeho by tvá postava mohla mít strach a proč.
 • Co jsem se naučil z chování a jednání postav? V čem s nimi nesouhlasím?
 • Vyber si v příběhu nějakou problémovou situaci. Jak by se jí dalo předejít?
 • Vyber z knihy 3 scény, které byly podle Tebe v příběhu nejdůležitější, a stručně je zapiš.
 • Vymysli alternativní závěr knihy a stručně ho popiš.

Cíle projektu

 • Vzbudit u žáků zájem o literaturu a rozvíjet u nich kladný postoj ke čtenářství.
 • Motivovat žáky k práci s textem nejen v rámci vyučování, ale také během jejich volného času, a to prostřednictvím moderních technologií v technicky zajímavém prostředí aplikace Padlet.
 • Rozvíjet u žáků mimo jiné složku čtenářské gramotnosti týkající se sdílení – vyjadřování svých bezprostředních reakcí na četbu, sdílení svých prožitků, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři
 • Podpořit vzájemné doporučování četby, zejména mezi vrstevníky, což bývá hlavní faktor při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec.

Pravidla projektu

 • Na nástěnky se přidávají knihy přečtené od 4. září 2023.
 • V projektu se počítají pouze beletristické knihy (tzn. mají děj a postavy). Nepočítají se knihy naučné (např. encyklopedie) ani sbírky básní.
 • V projektu se počítají komiksy a audioknihy – Příspěvek musí splňovat obecná kritéria.
 • 1. ročník tvoří speciální kategorii, které je uznávána i poezie.
 • Počet stran se určuje podle tištěné verze knihy. Pokud žák čte knihu v elektronické podobě, určí se počet stránek například podle seznamu knih na webových stránkách databazeknih.cz.
 • Obsahuje-li příspěvek žáka pravopisné či jiné chyby, před schválením příspěvku vyzve žáka k opravě. Stejně tak, pokud v příspěvku chybí některá z povinných částí. Až po nápravě učitel daný příspěvek schválí.
 • Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází, následujícím způsobem:

1. ročník – počet stran: 1,75 = počet bodů

2. ročník – počet stran: 2 = počet bodů

3. ročník – počet stran: 3 = počet bodů

4. ročník – počet stran: 4 = počet bodů

5. ročník – počet stran: 5 = počet bodů

6. ročník – počet stran: 6 = počet bodů

7. ročník – počet stran: 6 = počet bodů

8. ročník – počet stran: 6 = počet bodů

9. ročník – počet stran: 6 = počet bodů

Příklad převodu stran na body:

 • Žák 3. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 95 stran

95:3=31,666 ≐32 Žák obdrží 32 bodů

 • Žák 8. ročníku přečte knihu o celkovém počtu 243 stran

243:6=40,5 ≐ 41 Žák obdrží 41 bodů

 

 • Pokud se prokáže, že žák na nástěnku zapsal knihu, kterou nečetl, učitel tuto knihu smaže z nástěnky a oznámí podvod koordinátorce projektu. Ta následně dané třídě odečte 40 bodů.

Výhry

Seznam výher, z jakých si může vybírat čtenářská třída roku.

 1. Zážitkový park Zeměráj. Archeopark, archeologické a paleontologické simulační naleziště, dětská herní vesnička inspirovaná roubenými stavbami regionální lidové architektury ve zmenšeném měřítku, kilometr dlouhá přírodní stezka naboso, rozsáhlé dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a mnoho přírodních hřišť různého zaměření.Kudy z nudy - Zážitkový park Zeměráj
 2. Sladovna Písek – galerie hrou. Největší dětská galerie v Čechách. Inspiraci, hru, zábavu i poznání nabízí prostřednictvím atraktivních živých výstav pro děti i dospělé písecká Sladovna. Originální expozice vás vtáhnou do rozmanitých tajuplných světů plných objevování a inspirace. Těšíme se na vaši návštěvu.Sladovna Písek získala mezinárodní certifikát kvality - Naše voda
 3. Offpark Modrava, Sušice, Prášily. Chcete poznat co ve Vás je? Outdoorové centrum Offpark je postaveno na organizovaném zážitku pod vedením a dohledem zkušených instruktorů. Offpark nabízí svým návštěvníkům pestrou paletu volnočasových a adrenalinových aktivit jako např. lanový park, paintball, terénní koloběžky, zapůjčení inline či kurz přežití.OFFPARK Sušice, Modrava, Prášily - Zábava na Šumavě
 4. Funspace České Budějovice. Speciálně upravená aréna, různé druhy překážek, zvukové, světelné a kouřové efekty, laser vybavení – to jsou ingredience akční, a přitom bezpečné zábavy laser game určené pro děti i dospělé. Ať už je to při hře „všichni proti všem“ nebo v duelu dvou týmů, nejlepší hráč může být jen jeden. Vyzkoušet si můžete také venkovní laser game.LaserTag - České Budějovice | Mevyo
 5. Zámecká lékárna v Třeboni – Největší tajemství a záhady světa. Pravděpodobně nejhodnotnějším exponátem výstavy je 1:1 replika slavné Mitchell-Hedgesovi křišťálové lebky. Kolekci náboženských artefaktů tvoří další pozoruhodné repliky – Longinovo kopí, nebo Turínské plátno s velmi atraktivním videomappingem. Ukázky, jak by mohl vypadat tzv. Svatý grál, ztvárnili kurátoři výstavy formou hologramu.Zámecká lékárna v Třeboni má za sebou náročnou obnovu. Vznikla tu expozice o Petru Vokovi z Rožmberka | České Budějovice

Archiv

3. ročník – školní rok 2021/2022

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

2. ročník – školní rok 2020/2021

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová z 5. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová z 9. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: 5. A

1. ročník – školní rok 2019/2020

Konečné výsledky k nahlédnutí zde.

Vítězové:

 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 1. stupně: Sofie Kintzlová ze třídy 4. A
 • Kategorie – Největší čtenář(ka) 2. stupně: Leontýna Maurerová ze třídy 8. B
 • Kategorie – Čtenářská třída roku: Třída 3. A

Zajímavá čísla:

 • 202 333 – Celkový počet stran přečtených žáky během projektu.
 • 1 124 – Celkový počet knih přečtených žáky během projektu.
 • 23 388 – Tolik stran přečetli žáci vítězné třídy 3. A.
 • 204 – Tolik knih přečetli žáci vítězné třídy 3. A.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti