Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

První pololetí je za námi

3. února 2018

První poločas nám skončil a je třeba rekapitulovat. Již druhým školním rokem platí nová pravidla hodnocení chování žáků. Rodiče dostávají informaci bezprostředně prostřednictvím internetu a dále i v písemné podobě jedenkrát za měsíc. Hlavním cílem bylo připravit žáky na to, aby dodržovali stanovená pravidla, v našem případě školní řád. Díky těmto opatřením se žáci celkově zklidnili a výuka probíhá v klidnějším prostředí.

Větší zájem o naši školu v tomto školním roce a příliv žáků nás donutil k otevření další třídy a přijetí nových učitelů. Příští školní rok 2018 – 2019 plánujeme opětovné navýšení počtu tříd i zaměstnanců.

Od 1. listopadu 2017 nastoupila na ZŠ T. G. Masaryka nová vedoucí školního stravování. V současnosti vaříme na hranici kapacity naší jídelny a monitorujeme větší počet spokojených strávníků z řad dětí i veřejnosti, např. klientů Domu s pečovatelskou službou v Českém Krumlově.

Školní družina je vytížena na sto procent s celkovou kapacitou žáků 90. A zájem o tyto služby je ze strany rodičů velký. V této oblasti připravujeme jednu zajímavou pozitivní změnu, o které budeme včas informovat.

Škola významně investuje i do oblastí svých prioritních zájmů. V listopadu 2017 nakoupila nové počítače do učebny informatiky. Zároveň byla o hlavních prázdninách zahájena první etapa výstavby koridorů určených pro vedení sítí v celé budově. Koridory jsou využívány mimo jiné i pro rozvody kamerového systému, který byl koncem roku 2017 doplněn o dalších osm kamer monitorujících veškeré pozemky školy. Do školní družiny (1. a 2. oddělení) byly namontovány šatní bloky vyrobené na míru. Pokrok jsme udělali i v oblasti hygieny, kdy nyní má každá učebna nový dávkovač na mýdlo a zásobník na ručníky.
V oblasti zabezpečení budovy a pozemků byly kromě instalace nových kamer provedeny opravy na bráně a brance na západní straně pozemku, abychom v odpoledních a večerních hodinách zamezili vjezd a vstup cizím osobám.

V současnosti intenzivně pracujeme na zpracování kompletního využití pozemků školy, aby nová situace plně vyhovovala potřebám výuky, prioritám školy, organizačním možnostem a efektivnímu využití všech dispozičních ploch.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti