Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

První pomoc

14. června 2018

Dne 12. 6. 2018 navštívila naši školu záchranářka ze ZZS v ČB, aby žáky 6. a 8. ročníků seznámila s obecnými zásadami při poskytování první pomoci. Příjemným zpestřením byl člen HZS, který dětem umožnil si vyzkoušet hasičskou uniformu s veškerou výzbrojí. Dále pak žáci získali informace, jak zacházet s člověkem v bezvědomí, které znamená pro postiženého bezprostřední ohrožení života. V praxi si vyzkoušeli resuscitaci zraněného. Přednáška byla velice poutavá a žáci si odnesli určitě cenné informace.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti