Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

První ročník školní akademie

7. července 2023

Dne 27. června 2023 se konal první ročník školní akademie, na níž se oficiálně rozloučili žáci 9. ročníků s ostatními třídami a učiteli. Byla to akce, kterou jsme se rozhodli uspořádat poměrně na poslední chvíli, ale navzdory všem obavám a často se měnícím plánům, nás všechny – nejen žáky, ale také učitele – mile překvapilo, jak se vydařila a jak skvělým zakončením školního roku byla. 

Všichni jsme se hodili do gala a vypravili se do kina Luna v Českém Krumlově. Od 8 hodin ráno se zde sešli naši deváťáci, školní parlament, školní sbor a sólisté na nástroje. Zkoušeli jsme představení, dolaďovali poslední detaily.

A v 10 hodin to vypuklo. Celým dopoledním programem provázela skvělá moderátorská dvojice Anežky Doubravské ze 7. A a Simony Lichevy z 8. C. Děvčata si pohotově poradila se všemi nenadálými situacemi, které nastaly, a skvěle uvedla všechna představení a videa (prezentace). 

Začali jsme netradičně od konce a jako první se se svým proslovem, který přednesla Anna Veselá, rozloučila třída 9. C. Následně jsme zhlédli jejich video plné fotografií a videí z uplynulých školních let, podkreslené vtipnými písněmi.

Program nám také zpestřila i dvě živá hudební vystoupení, a to hra na klávesy Jany Valicskové a Simony Giňové na violoncello. Obě dívky jsou ze 6. A. 

Video 9. B nám ukázalo neduhy některých žáků a zejména jejich pozdní příchody. Andrea Žamberská a Tobias Kelleci se pak za svou třídu rozloučili s velmi milým proslovem.

Před 15minutovou přestávkou jsme si poslechli také několik lidových a populárních písní našeho školního pěveckého sboru, díky kterým v sále zavládla výborná atmosféra. Žáci mávali a svítili svými telefony jako na koncertě, ale také tleskali do rytmu.

Když se všichni občerstvili, vystoupila 9. A, která si jako jediná třída připravila živé vystoupení s příběhem. Detektiv Columbo řešil ztracení upečeného dortu, který, jak se ukázalo, snědla naše čarodějka Hedvika, náš školní maskot. Dort byl připraven pro třídního učitele Zdeňka Teplého a Hedvice se naštěstí podařilo vykouzlit nový.

Na závěr všech vystoupení zahrál Jan Koláček z 9. A, který složil talentové zkoušky na českobudějovickou konzervatoř, Suitu z Preludia G-dur od Johanna Sebastiana Bacha. 

Moderátorky si pak k sobě přizvaly ještě Karlu Tovaryšovou ze 7. A, která shrnula akce, jež nám zpestřily letošní školní rok a na nichž se velkou měrou podílel školní parlament. 

Proběhlo ještě památeční stužkování 9. ročníků a pak už bylo předáno závěrečné slovo panu řediteli, který si k sobě pozval také všechny učitele a společně s žáky jim poděkoval za jejich odvedenou práci v letošním školním roce.

Věříme, že první rok školní akademie byl úspěšný a že jsme společně započali novou tradici, na kterou se ke konci každého školního roku budeme rozhodně těšit! 

Tereza Musilová a Štěpánka Dobiášová

Foto: Adam Fikejs, Tereza Musilová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti