Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

První školní den v 1. A

1. září 2021

Snad každý z nás si i po letech vybaví svůj úplně první školní den, který byl naplněn očekáváním něčeho nového.
Ve středu 1. 9. 2021 přivítal naše nejmenší školáčky nejprve ředitel ZŠ T. G. Masaryka
Mgr. Josef Haláček spolu s místostarostou Městského úřadu Ing. Josefem Hermannem. Představila se také paní vychovatelka Dagmar Smetanová.
Všechny děti dostaly dárečky od zřizovatele ZŠ a od firmy BOVYS.
Přeji všem prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a ať se jim jejich práce daří. Aby i oni mohli na svou školní docházku vzpomínat jen v dobrém.
Mgr. Marie Nováková, tř. učitelka 1. A

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti