Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Psí Vánoce

8. ledna 2024

Naše škola se každoročně zapojuje do předvánoční sbírky pro psí útulek v Českém Krumlově, a to již déle než 20 let. I letos mohli tedy naši žáci již v průběhu listopadu a prosince podpořit naše psí kamarády finančním příspěvkem či krmivem. Obojí mohli žáci odevzdat třídnímu učiteli, anebo mohli peníze vhodit do kasičky v jídelně

A protože největší finanční příspěvek darovala třída 9. B, vypravili se vybraní žáci z této třídy 22. prosince 2023 do psího útulku na akci Psí Vánoce. Zde předali krmivo, finance a dárkový šek za celou školu.

Letošní rok byl opravdu velmi úspěšný, protože jsme darovali částku dosud vůbec nejvyšší, a to přesně 13 000 Kč.

V útulku jsme pak strávili ještě chvíli; dali jsme si dobrý punč, pohovořili s panem starostou, udělali rozhovor pro televizi Kurýr, navštívili jsme naše psí kamarády a na zeď útulku jsme jako pravidelní přispěvovatelé obtiskli naše dlaně.

Mgr. Tereza Musilová a Mgr. Tereza Charvátová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti