Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Sex, AIDS a vztahy – preventivní program

16. dubna 2023

Na konci března proběhl v 8. ročnících preventivní program „Sex, AIDS a vztahy“ pod vedením lektorky ze sdružení ACET ČR. Je zaměřen na nejohroženější skupinu mladých lidí ve věku od 12 do 19 let a je součástí (jedním z témat) komplexního programu specifické primární prevence rizikového chování mládeže. V současné době neexistuje žádná účinná pomoc proti HIV, proto je prevence v této oblasti velmi důležitá. Hlavním cílem bylo poutavou formou informovat žáky o základních pojmech – HIV, AIDS, o způsobech přenosu HIV, způsobech prevence, účinné ochraně a zodpovědnosti za svou sexualitu a sexualitu svého partnera.

Mgr. M. Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti