Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Stmelovací pobyt 6. A

18. října 2022

Koncem září jsme se jako nový kolektiv 6. A vydali vlakem, náhradní dopravou (podle odhadovaného stáří asi první dodávkou náhradní dopravy u nás) a posledních pár kroků pěšky do rekreačního resortu Olšina. Po zabydlení a ještě před obědem jsme se o sobě v průběhu jednoduchých her stihli dozvědět, co ne-/máme rádi a další často pozoruhodné informace.

Po krátkém odpočinku po obědě jsme se vrhli do venkovních aktivit, při kterých jsme se opět pobavili, lehce unavili tělo i mysl a vyzvěděli další zajímavosti o spolužácích. I po vydatné večeři si někteří opekli špekáček a poseděli jsme u ohně. Krátký pobyt jsme druhý den zakončili vycházkou kolem rybníku Olšina a vydali se na zpáteční cestu.

Dobrá nálada a týmový duch, kterého jsme si vytvořili při aktivitách i po nich, je ve třídě stále patrný a my vykročili jako správná parta vstříc druhému stupni .

J. Chrobák

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti