Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

TéGéMka má nové hřiště!

30. září 2023

Tak už to tady je, (ne)jedeme sice do Itálie, jak se zpívá v písni Zdeňka Borovce s hudbou Karla Vágnera při postupu našich fotbalistů na MS ve fotbale v Itálii v roce 1990, ale máme rovněž velký důvod slavit. Tím důvodem je položení nové umělé trávy v prostoru školního dvora naší TéGéeMky.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že do konce 80. let minulého století v prostoru hřiště byly sektory na skok daleký (podél svahu), skok vysoký a vrch koulí v prostoru svačinového koutu. V 90. letech a později byl tento prostor využíván k parkování zaměstnanců školy. Od roku 2017 byla auta vyhnána na jižní stranu na asfaltový povrch (bývalé hřiště) a mohlo naplno začít přetváření pozemků školy. Za posledních šest let TéGéeMka zvládla vybudovat na svazích dětské hřiště, od základů renovovala školní pozemky pro pěstování zeleniny při pracovních činnostech, odbagrovala část svahu, aby zde vznikl dostatečný prostor pro budoucí hřiště a nelze nepřipomenout další velké investiční akce, které mělo pod svou taktovkou Město Český Krumlov v podobě výměny oken s renovací fasády v roce 2019 a odvodnění téměř celého obvodu budovy v roce 2022.

Protože všechny tyto kroky následují vytvořenou koncepci z roku 2017, celková přeměna neprobíhala náhodně a chaoticky, ale promyšleně s cílem maximalizace úspory finančních prostředků. To dokládá například využití výkopů při odvodnění budovy pro vložení vodovodních trubek, aby zde následně mohla být připojena pítka pro žáky i veřejnost. Stejným způsobem byly uloženy inženýrské sítě i pro přivedení elektřiny a vody pro budoucí letní učebnu a vody na školní pozemek.

Nové hřiště udělalo obrovskou radost nejen učitelům (budou moci děti pouštět na přestávky ven denně bez ohledu na počasí, protože vyvětrané děti se vzdělávají o poznání lépe), provozním zaměstnancům školy (nebudou se prát při úklidu s kilogramy bláta), ale především dětem. Jejich nadšené pokřiky ve středu 27. 9. 2023, kdy poprvé vyběhly na nový koberec, musely být slyšet hodně daleko.

Takto investované peníze zřizovatele rozhodně nejsou chybou, protože ve dnech školního vyučování má škola konečně k dispozici adekvátní prostor pro cca 400 žáků na velkou přestávku, pro školní družinu v odpoledních hodinách i alternativní prostor pro tělesnou výchovu a sportovní kroužky.

Jak vypadá nefalšovaná radost a nadšení.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti