Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Úspěch žáků 9. B

24. listopadu 2023

Velkého úspěchu dosáhli žáci 9. B v celorepublikové soutěži TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost. 23. 11. 2023 se na Magistrátu hlavního města Prahy konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Simonka Hadravová a Míša Macková získaly 3. místo, Vojta Matějíček a Saša Pašanin obsadili se svou literární prací 5. místo. Slavnostní atmosféru vyhlášení výsledků soutěže podtrhovalo krásné prostředí i následný raut.

Odměnou žákům byl samotný výlet do Prahy, diplomy a finanční ocenění. Brožová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti