Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Vánoční besídka a jarmark

22. prosince 2022

Vánoční program dne 20. 12. 2022 oslovil všechny návštěvníky školy příjemnou vánoční atmosférou. Své dveře otevřely tři třídy, na kterých byla připravena tři stanoviště.

Nejen děti se nadšeně vrhly do vánoční dílny, kde na ně čekalo několik workshopů. Vyráběly se například ozdoby na stromeček či krásná přání metodou linorytu. Další zastávkou už byl samotný jarmark, na kterém děti nabízely své vlastnoručně zhotovené výrobky. Nabídka byla opravdu pestrá a každý si tak přišel na své. Finanční výtěžek z prodeje výrobků poputuje do našeho školního fondu pro nadané děti. V pořadí třetí zastávkou bylo občerstvení s nabídkou dobrot našich paní kuchařek.

Všichni se samozřejmě těšili na hlavní program dne, vánoční besídku, kterou, stejně jako celou akci, připravili žáci se svými vyučujícími pro rodiče a přátelé školy. Velký dík patří dětem, které s trpělivostí nacvičovaly, a také hostům za hojnou účast a báječnou atmosféru v sále.

Poděkování patří také rodičům, prarodičům, učitelům, žákům a ostatním, kteří celou akci zorganizovali a přispěli k jejímu zdárnému průběhu.

Jana Němečková, Adam Fikejs

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti