Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Vánoční informatika

20. prosince 2021

Prosincové hodiny informatiky na 1. stupni jsme si užívali v duchu Vánoc.

3. ročník

Žáci třetího ročníku si procvičovali práci na tabuli Jamboard. Nejdříve žáci přiřazovali stíny k vánočním předmětům a jednotlivé předměty také pojmenovávali. Trénovali tak nejen práci s myší, ale také psaní na klávesnici, ve kterém od začátku školního roku všichni udělali velké pokroky.

Vánoce jsou plné pohádek a co by to bylo za vánoční informatiku bez zakódovaných názvů pohádek pomocí emotikonů. Třeťáci přemýšleli, co mohli, a dohromady jsme dali názvy téměř všech.

4. ročník

Žáci čtvrtého ročníku se naučili vytvářet složky. Společně jsme vymysleli, co bychom do nich asi tak mohli řadit a podle toho je pojmenovali: Vánoční cukroví, Vánoční tradice, Vánoční stromečky. Na internetu jsme vyhledávali obrázky podle tématu a stahovali je do připravených složek.

V další hodině jsme se vrátili ke kódování, kterému jsme se letos už několikrát věnovali. Podle kódu vytvářeli žáci pixelové vánoční obrázky.

5. ročník 

Žáci pátého ročníku napsali vánoční přání v textovém editoru a při tom trénovali základní typografická pravidla.

Potom si stejně jako čtvrťáci vyzkoušeli vytvořit pixelový vánoční obrázek. Ale protože jsou starší, zapotili se trochu více 😅

Zapsala Mgr. Tereza Šimečková (vyučující informatiky na 1. stupni)

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti