Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 2019-12-1

2. prosince 2019

Název zakázky: Nákup a dodávka dotykových zařízení

Číslo výběrového řízení: 2019-12-01

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Přílohy k v. ř. č. 2019-12-1

Výsledky výběrového řízení č. 2019-12-1

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti