Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 2021-09-1

24. srpna 2021

Název zakázky: Nákup a dodávka dotykových zařízení včetně nabíjecích úložišť

Číslo výběrového řízení: 2021-09-01

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Přílohy k v. ř. č. 2021-09-1

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Protokol o otevírání nabídek v. ř. č. 2021-09-1

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti