Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Výměna oken běží podle harmonogramu

1. května 2019

Od 1. dubna tohoto roku probíhá na ZŠ T. G. Masaryka již dlouho očekávaná výměna oken, svodů, parapetů a oprava fasády. Jde zřejmě o největší jednorázovou investici v historii školy, která se rovná téměř 23 milionům korun. Protože je tato akce spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí, je nezbytné dodržení stanoveného termínu ukončení prací a to 31. srpna 2019. Škola by tak pro školní rok 2019 – 2020 měla mít už nový kabát.

Celý harmonogram stavebních činností byl naplánován s dodavatelem tak, aby mohl probíhat souběžně s výukou. Veškeré práce jsou rozděleny na etapy po blocích – plochách budovy tak, aby na vybraných částech mohly proběhnout všechny úpravy najednou v návaznosti na přistavěné lešení, které se bude postupně přesouvat. Budova se tak bude odhalovat v plné kráse postupně s vyměněnými okny i hotovou fasádou a klempířskými prvky. Z tohoto důvodu bylo nezbytné požádat MŠMT o prodloužení ředitelského volna, kdy během těchto čtrnácti dní firma vymění okna u 95% učeben, kabinetů učitelů a toalet. Toto volno bylo naplánováno záměrně na květnové dny, které zahrnují dva státní svátky. Pokud by docházelo k posunu plánovaných činností, mohla by tyto dny dodavatelská firma využít k dohnání časového zpoždění. Zároveň nebylo možné přesunout výměnu oken v kabinetech učitelů a toaletách na hlavní prázdniny, protože jak bylo již napsáno výše, veškeré práce postupují po blocích a učitelé bez zázemí nemohou pracovat. O hlavních prázdninách se budou měnit velké bloky oken na chodbách, dále okna v suterénu a u schodišť.

V době stavebních prací se pro děti i zaměstnance změnila organizace výuky (výuka se přesouvá do učeben, které jsou volné), jinak se ze školy také vychází. Protože je časový harmonogram zatím dodržován velice přesně a všichni dodržují bezpečnostní pokyny, nebyly zaznamenány žádné problémy. Rodiče, děti i zaměstnanci jsou s předstihem informováni o všech změnách a opatřeních, aby na ně mohli včas reagovat. Na školním webu v sekci kalendáře jsou pokyny k ředitelskému volnu a případně dalším omezením.

Učitelé mají na květnové volno naplánovaná školení. Dále mají za úkol postarat se i o učebny a kabinety, které spravují. To znamená, že zajišťují odpojení techniky, dostatečné zakrytí nábytku a podlah a úklid těchto prostor.

Touto cestou bych chtěl zároveň poděkovat rodičům našich dětí za trpělivost i pochopení vzhledem k jejich povinnosti se o děti postarat v nadstandardně trvajícím ředitelském volnu. Rodiče nejmenších dětí mají tuto nepříjemnost naštěstí vyřešenu, protože v době ředitelského volna jsou jak školní družina, tak školní jídelna v běžném provozu.

Květnové volné dny byly současně využity k terénním a zahradnickým úpravám pozemku u nového dětského hřiště, kdy byly odvezeny kořeny dřevin a biologický odpad.

Článek bych si dovolil ukončit připomenutím, že rodiče se svými ratolestmi mohou navštívit webové stránky, odkaz Bakaláři, sekce domácí úkoly a zkontrolovat, co je třeba udělat.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti