Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Vzpomínková akce u pomníku TGM

24. října 2022

Dne 21. 10. 2022 se u busty T. G. Masaryka před naší školou sešli nový starosta
města Alexandr Nogrády, ředitel školy Mgr. Josef Haláček a žáci naší školy. Anežka
Doubravská, Ema Papoušková, Martina Fošumová, Sofie Kintzlová a Vladimír Tomana
si pro přítomné připravili krátký literární program. Vybraní žáci a žákyně šestých a
osmých ročníků zazpívali českou hymnu a oblíbenou lidovou píseň T. G. Masaryka
„Ach synku, synku”. Celé shromáždění důstojně vzpomnělo 104. výročí vzniku
samostatného Československa a významu prvního prezidenta a zakladatele naší
republiky T. G. Masaryka.

Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti