Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Vzpomínková akce u pomníku TGM

22. října 2023

Dne 20. 10. 2023 se u busty T. G. Masaryka před naší školou sešli vedoucí oddělení kanceláře starosty Mgr. Filip Putschögl, ředitel školy Mgr. Josef Haláček a žáci naší školy. Celý program zahájil školní sbor českou hymnou. Anežka Doubravská, Ema Papoušková, Martina Fošumová a Jana Novotná si pro přítomné připravily krátké literární pásmo. Týna Thonová a Ema Ludačková zahrály na flétny skladbu Altový current. Na závěr zazněla lidová píseň Široký, hluboký. Celé shromáždění důstojně vzpomnělo 105. výročí vzniku samostatného Československa a významu prvního prezidenta a zakladatele naší republiky T. G. Masaryka.

Mgr. Marcela Zimeková

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti