Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Zápis do prvních tříd

29. dubna 2024

Dne 5. 4. 2024 proběhl na naší škole zápis do první třídy.

Učitelé prvního stupně spolu s ostatními kolegy učiteli a provozními vyzdobili prostory školy, vychovatelé spolu s dětmi připravili v družině drobné dárky pro budoucí prvňáčky a školní jídelna v čele s paní vedoucí připravila výbornou buchtu na posilněnou. Zapojila se i děvčata z druhého stupně v roli pořadatelek.

Během celého odpoledne panovala příjemná atmosféra a všichni jsme byli potěšeni přílivem zvídavých a neobyčejně pečlivých dětí. Součástí letošního zápisu byl opět oblíbený  fotokoutek s akčními komiksovými bublinami a rámečky, kde si děti mohly vytvořit krásnou vzpomínku na tento velký den v podobě vtipné fotky.

Celá akce byla povedená a paní učitelky budoucích prvních tříd se těší na nové děti hned 16. 5., kdy se uskuteční první setkání programu „Zvykáme si na školu“ .

Učitelé 1. stupně

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti