Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Zeměpisná olympiáda – školní kolo 2023/2024

26. ledna 2024

Začátkem ledna nového roku se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády 2. stupně.

V kategorii A soutěžili žáci 6. ročníku, kterých se přihlásilo 9 . Výsledky v této kategorii byly speciální tím, že se sešlo velké množství sdílených míst. O první místo se podělili žáci 6. B – Jiřina Janůtková a Jindřich Procházka, kteří měli shodně 19 bodů. Stejného bodového zisku pak dosáhli i žáci těsně za nimi, kteří měli bodů 17 . Byla to Nela Papoušková z 6. A a Tadeáš Svoboda z 6. C, kteří společně obsadili 3. místo. 

Kategorie B patří žákům ze 7. ročníku. Letos, stejně jako loni, se v této kategorii rozhodl poměřit vědomosti a dovednosti nejmenší vzorek žáků. Mezi žáky 7. A a 7. B se našli dohromady pouze 4 odvážlivci. Stupně vítězů zde ovládly žákyně 7. A. První místo patří Janě Valicskové, druhé místo získala Marie Vondrášková a třetí skončila Nikola Pavlíková.

Kategorie C je tradičně určena žákům 8. a 9. ročníků, kterých se letos sešlo 9. Může se zdát, že deváťáci mají ve vědomostech jeden rok náskok. S osmáky se však musí počítat, což dokazují i letošní výsledky. Mezi nejstaršími žáky 2. stupně došlo totiž k velmi těsnému bodovému zisku. První místo patří Vojtovi Matějíčkovi z 9. B, který získal 22,5 bodů. Jen o půl bodu za ním, s 22 body, skončily rovnou dvě žáky, Sonja Auerová z 9. B a Michaela Rašková z 8. C. Dívky se tak spolu dělí o druhé místo. 

Všem zúčastněným děkujeme za jejich nasazení a odvahu. Výhercům gratulujeme a přejeme mnoho zdaru v okresním kole zeměpisné olympiády, které se bude konat dne 21.2.2024 na Gymnáziu v Českém Krumlově. 

Michaela Hřavová

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti