Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Výdej stravy

Doba výdeje naplněných jídlonosičů je omezena na 30 min. z důvodu splnění  požadavku Vyhlášky 137/2004 Sb.: minimální teplota teplých pokrmů +60°C.

Objednávání a odhlašování stravy

Organizace provozu

Vedoucí školního stravování:

Lucie Pelešková, tel.: 380 714 579, e-mail: peleskova@zstgm-ck.cz

Základní škola T. G. Masaryka © 2020

Logo MEDIAGRAFIK s.r.o.