Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Projekt Celá škola čte

3. února 2020

Překlopila se první polovina školního roku a s ním se dostal za polovinu také náš celoškolní Projekt „Celá škola čte“. Každý měsíc sledujeme, kolik bodů každá třída zase utržila, a na třídních nástěnkách si můžeme prohlížet jednotlivé příspěvky žáků.

Kromě klasických průběžných výsledků, nám začátek února přináší také dvě zajímavá čísla. V projektu žáci zatím přečetli celkově 93 631 stran a to v 624 knihách.

V našem projektu však nejde pouze o čtení, s knihou žáci pracují a nad četbou si kladou nejrůznější otázky. Na 1. stupni se žáci zamýšlí, proč by chtěli nebo naopak nechtěli být hlavní postavou své knihy. Hledají, co mají s hlavní postavou společného a v čem se odlišují. Vymýšlí alternativní konec přečteného příběhu. Na 2. stupni se zaměřují například na chování postav nebo vybírají z knihy 3 nejdůležitější scény.

Prvňáčci se do soutěže vrhli s nadšením a velký dík patří jejich rodičům, kteří jim s četbou ze začátku pomáhali. Na jejich nástěnce je hezky vidět, že už se nám rozečetli a začínají vkládat krátké knihy, které opravdu sami přečetli, gratulujeme k Vašemu velkému pokroku.

Uvidíme, jak se průběžné výsledky za měsíc zase změní. Času je zatím stále dost. Čtení zdar!

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti