Základní škola T. G. Masaryka, Český Krumlov, T. G. Masaryka 213

Projekt „Celá škola čte“

2. října 2019

Se začátkem školního roku 2019/2020 jsme odstartovali celoroční projekt na podporu čtenářské gramotnosti „Celá škola čte“.

Žáci všech tříd v průběhu školního roku zapisují přečtené knihy formou příspěvku na elektronickou nástěnku v aplikaci Padlet. Počet přečtených stran se převádí na body podle třídy, v jaké se žák nachází. Na začátku června nás čeká velké vyhlášení největší čtenářské třídy roku, největšího čtenáře 1. stupně a největšího čtenáře 2. stupně.

Nástěnky s příspěvky, pravidla projektu, průběžné výsledky i ceny jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce Čtenářská gramotnost – Projekt „Celá škola čte“. První měsíční  průběžné vyhodnocení je za námi. Jsme zvědaví, jak se skóre bude měnit v měsících následujících.

Základní škola T. G. Masaryka © 2024 | Prohlášení o přístupnosti